PSYCHOTERAPIE


Při práci s klienty v terapii pracuji především intuitivně s tím, co se odehrává v danou chvíli. Jde o napojení a vcítění se do toho, co se děje mezi námi nyní, v návaznosti na to, s čím klient přichází do terapie. Vždy respektuji to, co mi chce sdělit a do jaké míry. Terapie probíhá na základě předchozí domluvy (telefonicky, nebo e-mailem), kde si domluvíme čas, místo a cenu. Celý proces se uskutečňuje v bezpečném, příjemném prostředí a samozřejmostí je diskrétnost a citlivost. Jedná se tedy spíše o přátelský rozhovor, ve kterém si povídáme o tom, proč za mnou klient přichází, co ho trápí, co chce, aby se v jeho životě změnilo, vyřešilo a čím k tomu mohu být nápomocna já svou přítomností. Po prvním setkání, kdy si tyto okolnosti vyjasníme, se domlouváme na další spolupráci

Jsem přesvědčena o tom, že každý člověk je tím nejlepším odborníkem na svůj vlastní život, a že každý známe ta nejlepší řešení svých potíží a problémů. Jen někdy se nám život trochu zamotá a je nám příjemné, když máme po svém boku někoho, kdo s námi tato řešení hledá a rozmotává uzlíky, do kterých jsme se zapletli. Roli terapeuta vnímám, jako roli někoho, kdo doprovází klienta, který se vlivem nepříznivých okolností a třeba i ne vlastní vinou, dostal do potíží. Terapeut jde s ním po této cestě, společně hledají cestu zpět do spokojeného, radostného života. Je to cesta hledání, ale klient je ten, kdo objevuje a nachází řešení svých problémů a obtíží.

Základ o který se opírám je kromě mých životních zkušeností zakotven také ve studiích. Vystudovala jsem VŠ TFTU obor sociální práce (státní zkouška z pedagogiky, psychologie, managementu a teologie). Absolvovala jsem dlouhodobý Psychoterapeutický výcvik, v přístupu zaměřeném na člověka (PCA - rogersovská psychoterapie), kurz Krizových situací při práci s duševně nemocnými, kurz Zvládání obtížných klientů, kurz Psychiatrického minima, kurz Sociálně právních poradců rodin s postiženými dětmi, kurz Úvod do supervize v pomáhajících profesích, kurz Abeceda mezilidských vztahů, Výcvik koordinátorů dobrovolníků. A dvouletý výcvik Gestalt pedagogiky, cyklus A s titulem Gestalt pedagog.

Vše, co při své práci používám, (teorii i praxi) jsem zažila na "svoji vlastní kůží" a považuji to za dobrý základ, o který jsem se opírala sama v těžkých situacích mého života. Přesto však nepřikládám samotné teorii nejdůležitější význam. Vycházím ze své vlastní zkušenosti, kdy jsem se necítila dostatečně kompetentní pro tuto práci. Měla jsem pocit, že potřebuji ještě tuto školu, tento kurz, tento výcvik...určitý věk, titul...apod. Až po dlouhém hledání jsem pochopila, že ani toto samo o sobě mi nepomůže, abych si mohla říci: "tak teď už". To rozhodnutí a pocit dostatečné kompetentnosti, důvěry v sebe, vědomí sebe a rozhodnutí, že chci a mohu, spočívá v neustálé práci na sobě. Je to nekonečný proces, který potrvá celý život. Jsem vděčná všem, kteří mě v tomto procesu trpělivě doprovází.