Daniella Málková

O MNĚ• Jsem ochotná a připravená pracovat na sobě a chápu to jako celoživotní cestu.

• Jsem otevřená změnám a připouštím, že mohou být někdy i velmi rychlé.

• Učím se sebereflexí, sebepozorováním a prociťováním hledat příčiny svého chování a svých kolapsů.

• Chci přijímat vše, co ke mně v životě přichází, jako dar a s láskou to používat a předávat dál.

• Domnívám se, že cestou k sobě je prožívání vztahů s lidmi, a že pro jakýkoliv vztah s druhým člověkem udělám nejvíce tím, že budu rozvíjet a poznávat sama sebe. 


VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE


2006-2009 TFTU, Bratislava Sociální práce (státní zkouška - Pedagogika, Psychologie, Management, Teologie)

1983-1987 Gymnázium, Hlinsko v Čechách


Kurzy a školení


2000 - 2003 "Dlouhodobý psychoterapeutický výcvik" Přístup zaměřený na člověka - Rogersovský přístup - PCA"

2002 - 2003 "Sociálně právní poradce rodin se zdravotně postiženým dítětem"

2007 "Krizové situace při práci s duševně nemocnými" (D. Vodáčková)

2005 "Psychiatrické minimum" 

2007 "Zvládání obtížných klientů"

2004 "Výcvik koordinátorů dobrovolníků" 

2008 "Úvod do supervize v pomáhajících profesích" 

2010 - 2011 "Dvouletý intenzivní kurz Gestalt pedagogiky"


Zaměstnání a činnost


1987 - 1991 ZŠ Vilémov - učitelka 1. stupně

1992 - 1996 DCŽM Vesmír - Práce s dětmi, mládeží a rodinami

2004 - 2008 Fokus Vysočina Sdružení pro péči o duševně nemocné - Koordinátorka dobrovlnictví a Sociílní pracovnice v Psychosociální poradně Logos

2006 - 2010 Oblastní charita Havlíčkův Brod - Koordinátorka dobrovolníků, Intervizor sociálních projektů, Personalistka

2011 - doposud - OSVČ Poradenství v oblasti mezilidských vztahů, Supervize, Psychoterapie